cnki

為了助全球學者瞭解中國最新的科研進展,CNKI將在全球範圍內開放AcademicFocus (AF)及Journal Translation Project (JTP)兩款資料庫免費試用。

活動期間:2019.05.01-2019.07.01,可免費瀏覽及下載AF和JTP的各項資源。

CNKI AF      CNKI JTP

   AcademicFocus 英文資料庫                                 Journal Translation Project 雙語資料庫

請點擊此處下載CNKI英文期刊名錄 瞭解期刊詳情。

 

請從電子資源查詢系統登入。

有任何問題,歡迎致電分機2133轉64或65洽詢。